Induruwa บีชรีสอร์ท เฉลียง

โรงแรมมุมมองด้านหน้า
Suite Room
ห้องพักดีลักซ์
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
อาหารเสิร์ฟ
อาหารเสิร์ฟ
อาหารเสิร์ฟ
อาหารเสิร์ฟ
เครื่องดื่ม
เครื่องดื่ม
อาหารศรีลังกา
อาหารศรีลังกา
อาหารศรีลังกา
โรงยิม
สระว่ายน้ำ
บริเวณสระว่ายน้ำ
บริเวณสระว่ายน้ำ
บาร์
ห้องประชุม
ห้องประชุม
Balcony View
Balcony View
นั่งที่สำคัญในพื้นที่
ดูทางอากาศ
ภายนอกดู
ภายนอกดู
โรงแรมภายนอก